VIHKIMYSPOLUT


 

Wakkakillan initiaritorinen järjestelmä koostuu neljästätoista mysteeriokultista jotka toimivat wakkoina universaalin sadonkorjuun hedelmille. Vaikka universaalin sadonkorjuun tehtävää suorittaa maailmassa useat monenkirjavat aatteelliset järjestöt ja uskonnolliset yhteisöt, on Wakkakillalla oma erityinen tehtävänsä sadonkorjuussa. Jokaisella mysteeriokultilla on oma tärkeä rooli universalin saadonkorjuun jumalallisessa suunnitelmassa. Neljätoista myysteriokulttia edustavat uusia siemenuskontoja joilla ohjelmoidaan aikamme vallitseva tietoisuusohjelmointi uuden ajan standartille paremmin sopiva  päivitys. Wakkakillan mysteeriokultit ovat sirppejä, joiden avulla satoa korjataan todellisuuden erilaisista tasoilta yhteiseen Wakkaan.

 

KALEVAN KOTA

kalevankota

Kalevan Kotan  tehtävä on ohjata oppilaita Kalevalaisen vihkimyspolun mukaisesti.  Vihkimyspolussa on neljätoista astetta, jotka vastaavat Kalevalassa esiintyvää neljäätoista ansiotekoa. Eteneminen polulla tapahtuu Kalevalaista seremoniallista magiaa ja theurgiaa harjoittamalla, shamanismillä, sekä teoreettisella opiskelulla. Kalevan Kodan Kalevalainen Vihkimyspolku edustaa Wakka-mysteerikoulussa erityisellä sijalla olevaa referenssi-vihkimyspolkua, jonka mukaisesti muiden vihkimyspolkujen vastaavat tasot luokitellaan. Kalevan Kodan oppimateriaali pitää sisällään myös kaikkien muiden Tupien opetuksen, mutta keskittyy niissä Kalevalaisen Vihkimyspolun näkökulmiin.

http://www.wakkakilta.net/site/Kalevalainenvihkimyspolku/etusivu.htm

 

 

PROFEETTOJEN KOULUprofeettojenkoulu

Profeettojen koulun vihkimyspolku perustuu maailmanuskontojen profeettojen opetuksiin. Polulla eteneminen tapahtuu henkisten harjoitusten ja profeettojen opetuksiin perehtymällä. Polun tarkoitus on tehdä kulkijastaan profeetta, joka voi saada itse viestejä Jumalalta. Profeettojen koulun jäsenet ovat vapaita luomaan oman vihkimyspolkunsa. Profeettojen koulu auttaa ja tukee heitä vihkimyspolkunsa suunnittelussa, toteutuksessa ja kulkemisessa. Kun kokelas on saavuttanut mestaruuden vihkimyspolullaan, voi polku saada statuksen muiden mysteeriokulttien joukossa.  Profeettojen koulu kerää satoa jäseniensä omilta pelloilta.

http://www.wakkakilta.net/profeettojenkoulu/

 

 

ordosanctarosalogo

ORDO SANCTA ROSA

O.S.R. eli Pyhän Ruusun järjestön vihkimyspolku perustuu seremoniallisen magian avulla kutsuttujen Jumalten, enkelien ja muiden yliluonnollisten olentojen tutkimiseen. Pyhän Ruusun Pyhä Tehtävä on kerätä empiiritä todistusaineistoa näiden olentojen olemassaolosta. Pyhän Ruusun järjestö on antaumuksellinen polku, jossa kutsutut olennot toimivat oppaina ja mysteereihin vihkijöinä.  O.S.R. kerää sadokseen muinaisten mytologioiden ja okkulttisten grimoirien hedelmät.

http://www.wakkakilta.net/osr/

 

 

KOSMOPSYKOLOGINEN SEURAskps

Kosmopsykologisen seuran vihkimyspolku perustuu modernin tieteen antaumukselliseen ja shamanistiseen tutkimiseen. Eteneminen tapahtuu tässä polussa teoreettisen opiskelun lisäksi Tiedemagiaa ja Tiedeuskontoa harjoittamalla, sekä regressiivisen individuaatioprosessin kautta että hienojakoisten kehojen aktivoinnin myötä. Kosmopsykologinen seura täyttää yhteistä Wakkaa modernin tieteen geenimanipuloiduilla hedelmillä.

http://www.wakkakilta.net/kps/

SUOMEN RADIKAALIMUTANTTI TRANSHUMANISTIT

trnthRadikaalit-mutantti Transhumanistit tutkivat sadonkorjuu-uskontoja ja yrittävät saada osansa heidän sadostaan. RMTH on avoin kaikille, jotka ovat mutatoineet aivonsa mitä oudoimpien uskontojen oppien viekoittelevilla näkemyksillä. Radikaalimutanttien tehtävä on kehittää menetelmiä ihmiskunnan siirtymiseen seuraavalle evoluution tasolle ja progressiivisen individuaation vielä manifestoimattomien tasojen ilmentämiseksi.. Polulla kulkemiseen ei ole mitään edellytyksiä tai sääntöjä. Eteneminen tapahtuu oman onnen nojassa.

 http://www.wakkakilta.net/rmth/

SOCIETAS SANCTA SANCTORUMsss

S.S.S. eli Pyhimmästä Pyhimmän Yhteisön vihkimyspolku perustuu kolmen pyhän nimen salaiseen kulttiin. S.S.S. kerää satoa olemassaolon transsendentaaleista ulottuvuuksista.

 MAAN MAJA

maanmaja

Maattaren Maan Maja kerää yhteiskunnallisten utopioiden hyvät hedelmät ja siten pyrkii kehittämään, edistämään ja tukemaan ekologisia ja ihmiskunnan henkiseen kehittymiseen suuntautuvia poliittisia näkemyksiä. Maattaren Tupa järjestää kuukausittain Oltermanni-kokouksia ja Wakka-messuja, joissa magian avulla yritetään edistää tuvan päämääriä.

 

 

 

 

ALKAHEST-LABORATORIOT

alkahestAlkahest-laboratorioiden vihkimyspolku perustuu alkemian eri tasojen opetukseen. Eteneminen tapahtuu alkemististen harjoitusten kautta. Alkahest-laboratorioiden tehtävä on kerätä alkemistien suuren työn hyvät hedelmät.http://www.wakkakilta.net/alkahest/

 

 

 

KYBER-RASTA KLUBIKyberrastaklubi

Kyber-rasta kerää satoa elokuvien, roolipelien, tietokonepelien ja kirjojen maailmasta. Satoa kerätään kyber-rastafarismin keinoin menetelmin.

 

 

 

 

UUDEN SARASTUKSEN SEURA/AURORA NOVA

auroranovaUuden Sarastuksen Seura eli Aurora Nova kerää satoa musiikin ja taiteen maailmasta. Aurora Nova on Turussa  1700-luvun lopussa toimineen Aurora-seuran perinteenkantaja nykyaikana.  Aurora Nova tuottaa ja julkaisee jäsentensä luovia tuotoksia, teatterin, musiikin, kirjojen ja muiden medioiden alalla.

 

KURIMUSKESKUS

kkKurimuskeskus on keskittynyt pimeän puolen vihkimyspolkujen tutkimiseen. Satoa kerätään niiltä pelloilta, jonne muut sadonkorjaajat eivät uskalla astua. Eteneminen tällä vaikealla polulla edellyttää paljon rohkeutta ja nöyryyttä. Kurimuskeskuksen tarkoitus on kompostoida siemenuskontojen ja niiden vastustajien luomat mädät, pilaantuneet ja epäkypsät hedelmät, jotka sadonkorjuu-uskonnot ovat hylänneet. Kurimuskeskuksen tehtävä on luoda jotain hyvää pahasta.

 

 

JUMIN KULTTIjumi

Jumin kultin tarkoitus on elvyttää klassinen Jumin palvonta. Siinä on muista Tuvista poiketen vain yksi aste. Tämän asteen saavuttaminen on kuitenkin vaikein tehtävä, jota ihminen voi ottaa kantaakseen. Jumin kultti on tarkoitettu niille yleville sieluille, jotka eivät jaksa lähteä pellolle sadonkorjuuseen, vaan Jumittavat mieluummin Jumia Jumitilassa Jumilassa. http://www.wakkakilta.net/site/jumi/index.htm

 

 

piiπ-JÄRJESTÖ

Salaperäiseen π-järjestöön saavat kunniajäsenyyden ne harvat valitut jotka ovat suorittaneet onnistuneesti kaikki Wakkakillan neljätoista vihkimyspolkua.

Ö-RYHMÄ

ö Ö-Ryhmä on vihkimyspolku niille luusereille jotka eivät ole kelvollisia suoriutumaan muista Wakkakillan mysteeriokulteista.

 

Lisää