SADONKORJUUN AIKA


waiting-for-a-harvestMonet ovat  ihmetelleet miksi maailmassa on niin monia uskontoja. Kysymykseen on useita  erilaisia vastauksia.

Ateistinen vastaus sanoo niiden olevan erilaisia  koska ne ovat erilaisissa olosuhteissa elävien erilaisten ihmisten erilaisia  alkeellisia esitieteellisiä harhakuvitelmia.

Fundamentaalinen vastaus on että  ne kaikki ovat väärässä paitsi se yksi, jonka kanssa väittäjä on samaa mieltä.

Eklektiikko ja panteisti sanovat, että ne kaikki ovat heijastumaa samasta totuudesta.  Pragmaattinen sosiologinen mystikko toteaa niiden edustavan tietynlaisten  ihmisryhmien kollektiivista ymmärrystä siitä, mikä on heille parasta.

Salaliittoteoreetikko näkee niiden olevan erilaisia ohjelmointeja, jotka  erovaisuuksista huolimatta on valjastettu toteuttamaan yhteinen päämäärä  Uudesta Maailman Järjestyksestä.

Ainoa oikea vaihtoehto on kuitenkin  Wakkakillan näkemys, jonka mukaan he kaikki ovat oikeassa. Kosmopsykologi myös  tietää tämän pohjalta, että yksittäisten uskontojen tai mysteerikoulujen  lähestymistapa on suhteellinen ja rajallinen. Ne hologrammisesti ilmoittavat  kaiken totuuden mutta ne ovat tarkoitettu kokonaisvaltaisiksi  käyttöjärjestelmiksi, jotka sulkevat toisensa pois.

Monet  henkiset opettajat kannustavat tutkimaan kaikkia uskontoja mutta valitsemaan  niistä yhden itselleen parhaiten sopivan ja keskittymään sen harjoittamiseen.  Näin mahdollistetaan parhaimmat tulokset. Liian monen uskonnon harjoittamista  verrataan mieheen, joka vettä etsiessään kaivaa monta pientä kuoppaa ja  aloittaa aina vierestä uutta, kun pettyy etsinnässään, sen sijaan että olisi  keskittänyt voimansa kaivamaan yksi riittävän syvä kuoppa.

Usean  uskonnon samanaikaista harjoittamista voisi myös verrata yritykseen asentaa tietokoneeseen  kahta käyttöjärjestelmää. Ne eivät voi toimia samanaikaisesti samassa koneessa.  Se olisi kuin yrittäisi puhua kahta kieltä samanaikaisesti. Tilanne syntyy  kuitenkin vain jos ihminen asettaa tietylle uskonnolle käyttöjärjestelmän arvon  omassa mielessään. Tällöin hänen on mahdotonta ymmärtää muita kuin oman  käyttöjärjestelmänsä uskontoa. On kuitenkin myös ihmisiä, jotka ymmärtävät  uskonnot enemmän softwarena eli ohjelmointina. Tällöin yhden käyttöjärjestelmän  sisällä voi toimia useita erilaisia ohjelmia ilman ongelmia. Tämän  ajattelutavan ensimmäisiä pioneereja oli amerikkalainen aivotutkija John Lilly.  Hän oli kiinnostunut uskomusjärjestelmistä ja puhui mielen metaohjelmoinnista,  jossa uskomusjärjestelmiä voidaan käyttää tietoisesti saavuttamaan halutussa  tilanteissa halutut tulokset. Lilly ei olekaan teologi, vaan enemmänkin moderni  teknoshamaani tai maagikko. Maagiset järjestöt ovatkin aina tienneet miten  uskontoja voidaan käyttää massojen käyttöjärjestelmäasetusten sijasta vain  ohjelmina oman tahdon mukaisesti. Tämä käyttötapa ei sulje pois tai tee  tyhjäksi uskontojen sisältämiä ontologisia, moraalisia tai teologisia  totuuksia. Se vain osoittaa, että ihmiselle on käytännöllisempää uskoa  viisaasti, luovasti ja valikoivasti tilanteen edellyttämällä tavalla, kuin  yksisuuntaisesti toimia joka tilanteessa samalla tavalla ulkoa opittujen  sääntöjen mukaisesti.

Uskontojen  luova käyttö edellyttää kuitenkin että psyyken käyttöjärjestelmä on riittävän  rajoittamaton ja joustava. Vaikeuksia tulee myös jos käyttöjärjestelmäänsä ei  rakenna puhtaalle moraaliselle perustalle. Oman sisäisen korkeimman itsensä  hyväksymän moraalin noudattaminen on edellytys, koska uskontojen maagisten  virtausten kanssa leikkiminen on kuin yhdistäisi kaikki maailman voimalat omaan  kotitietokoneeseensa. Jos ihminen ei pysty toteuttamaan hyveellisyyttä  elämässään, käyttää hän saamansa ylimääräisen energian pahuuteen.

Wakkakilta  perustuu ajatukseen, jossa yksittäisiä maailmanuskontoja kutsutaan  siemenuskonnoiksi. Ne ovat istutettu ympäri maailmaa levittäytyneiden kulttuurien  keskuuteen. Niiden alkuperäinen tarkoitus oli opettaa Sananda Dharmaa, luonnonlakeja  jotka ovat läsnä kaikkialla, ja jotka eivät ole uskontoja sanan varsinaisessa  suomenkielisessä merkityksessä, vaan ovat puhtaasti luonnossa ilmentyvän  viisauden ilmentymiä. Ne ovat kirjoitettu ihmisen  olemukseen ja jokainen saa niistä osan synnyinlahjana. Ne auttavat  intuitiivisesti ihmisiä toimimaan oikein. Jopa syvimmät ateistit tunnustavat  tämän viisauden olemassaolon, vaikkakin heidän älynsä ei ole päässyt  yksimielisyyteen sen alkuperästä. Wakka-järjestelmässä tätä luonnonlakia,  kaikkialla olevaa viisautta kutsutaan referenssiuskonnoksi. Siemenuskontojen  tarkoitus on opettaa referenssiuskonnon periaatteita kuhunkin kulttuuriin, sen  aikaan ja paikkaan soveltuvalla tavalla. Siemenuskontoihin kuuluvat kaikki  suuret maailmanuskonnot, muinaisten kansojen uskonnot ja kultit,  luonnonuskonnot ja alkuperäiskansojen uskonnot.

Ajan  kuluessa siemenuskonnot kasvavat monenlaisiksi elämänpuiksi, joista suurimmat  ruokkivat miljardeja ihmisiä ja tuottavat uusia siemeniä, joista kasvaa monia  erilaisien lahkojen puita. Puut voivat myös  risteytyä. Nämä puut muokkaavat maapallon ihmisten tietoisuuskenttiä ja näin  ollen luovat todellisuuden kuten me sen havaitsemme. Mitä lähempänä puun  rakenne on referenssiuskontoa, sitä korkeampi on sen kantama tietoisuuden  valaistuneisuuden tila. Referenssiuskonnon kanssa identtiset siemenuskonnot  heijastavat puhtaita tietoisuudentiloja ja siten luovat kosmisesta  hologrammista uskontojen puhumat henkiset olemassaolon alueet. Mitä kauempana  siemenuskonnon henkinen taso on referenssiuskonnosta, sitä helvetillisempiä  maailmoja ne luovat. Nämä kaikki todellisuuden tasot löytyvät maanpäältä ja  ovat olemassa samanaikaisesti.

Muinaiset  Egyptiläiset uskoivat, että jos he lopettaisivat uskontonsa harjoittamisen,  niin maailma tuhoutuisi. He uskoivat päivittäisten uskonnollisten  seremonioittensa olevan kosmisesti välttämättömiä. Tavallaan he olivat  oikeassa. Egyptin kulttuuri alkoi rappeutua papiston korruptoitumisen myötä ja  lopulta uskonnon harjoittamisen kadottua sai loppunsa koko muinainen kulttuuri.  Tilalle tuli kristinuskon ja islamin uskontojen luomat kulttuurit.  Egyptiläisten riittien tekeminen nykyaikana voi herättää kuitenkin tekijälleen  voimallisia kokemuksia muinaisen Egyptin hengessä. Samoin Intiassa tiedostetaan  hyvin se kuinka taantumus uskonnonharjoittamisessa saa kulttuurin rappeutumaan  ja ihmiset lankeamaan erilaisiin aineellisiin kurjuuksiin.

Jokainen  joka ymmärtää todellisuuden hologrammisen ja mentaalisen luonteen, voi hyvin  nähdä kuinka uskonnot ovat luoneet sen todellisuutta, jossa elämme.  Valitettavasti nykyinen pääuskonto materialismi on erkaantunut hyvin kauas  referenssiuskonnosta. Vastaavissa tilanteissa, joissa jossain on siemenuskonto  päässyt vieraantumaan liian kauas referenssiuskonnosta, on pääohjelmoitsija  lähettänyt profeetan tai sanansaattajan luomaan uuden siemenuskonnon, jossa  virheet on korjattu. Valitettavasti nykyään ongelma ei koske vain pientä kylää,  vaan on maailmanlaajuinen. Siksi pääohjelmoitsija on luonnut joukon  sadonkorjuu-uskontoja, joiden tehtävä on kerätä siemenuskontojen kasvattamat  hyvät hedelmät ja hylätä pilaantuneet hedelmät.

Referenssiuskonnon  avulla sadonkorjuu-uskonnot suorittavat puintityönsä. Jotta kaikki maailman  typeryyden ja epäoikeudenmukaisuuden aiheuttamat kärsimykset saisivat loppunsa,  Pääohjelmoitsija on kutsunut kaikki elävät olennot luoksensa nauttimaan Suuren Sadonkorjuun  hyvistä hedelmistä.

Osallistuakseen  sadonkorjuuseen, täytyy ihmisen kokea siirtymä, jossa hän oppii näkemään uskomusjärjestelmänsä ainoastaan ohjelmointeina ja  valmistautuu kehittämään sadonkorjuu-uskonnon periaatteista oman  käyttöjärjestelmänsä.

Wakkakilta kutsuu iloiten kaikki kyntöön kykenevät  liittymään kansamme Kosmiseen Sadonkorjuuseen!

f9951