KOSMINEN KYLVÖ


Aina alkuräjähdyksestä alkaen on sama energia laajentanut itseään äärettömien ilmentymiensä kautta.

Kaikki sattumanvaraiselta vaikuttava näyttää sisällyttävän itseensä ohjelmoinnin tai suunnitelman miten kaiken on tapahduttava.

Maailmankaikkeuden kohtalon määrää se kuinka paljon sillä on massaa. Jos sitä on liian vähän, maailmankaikkeus laajenee loputtomasti ja jos massaa on liikaa, se romahtaa loppurysähdyksessä. Myös ihmisen samojen lakien velvoittamana, on hyvä noudattaa terveellistä ruokavaliota.

Tähdet ja planeetat kulkevat fysiikan lakien mukaisesti mutta myös jokainen elävä olento kantaa jokaisessa solussaan ohjelmointia joka määrittää hänen olemassaolonsa ehdot. Referenssiuskonto jota intiassa kutsutaan sanatan dharmaksi eli elävän olonnon luonnollisiksi velvollisuudeksi elämäänsä kohtaan. Referenssiuskonto kirjoittamaton totuus kaikesta ja läsnä kaikkialla. Sitä ei voi paeta. Pahinkin vapaa-ajattelija on armottomasti naulittu referenssiuskonnon ristille.

Referenssiuskonto on kosminen roolipeli. Se antaa pelaajalleen vaihtoehtoja joiden mukaan toimia. Se kertoo jokaisen vaihtoehdon seuraukset ja jättää pelaajalle vapauden valita itse.

Pelissä on kuitenkin monta eri tasoa. Pelintaso määrittyy sen mukaisesti mitä pelaaja oppii ymmärtämään pelin sääntöjä. Pelin alhaisimmilla tasoilla pelaajilla ei ole lähes ollenkaan ymmärrystä pelin säännöistä. Esimerkiksi kaksi avaruudessa lentävää kiven palasta törmätessään tuhoutuvat voimalla joka on verrannollinen kivien massaan ja nopeuteen. Kivet eivät kuitenkaan tienneet tätä ja siksi eivät tajunneet jarruttaa. Ihmisillä ja muilla eläimillä tietoa pelin säännöistä on kirjoitettu heidän DNA:hansa ja hermoverkostoihin. Tietoa pelinsäännöistä voidaan levitetään akustisesti, kemiallisesti ja digitaalisesti, sekä useilla muilla tavoilla, niille jotka omaavat tarpeeksi tietoa pelinsäännöstä, uusien sääntöjen vastaanottamiseksi. Erityisesti ihminen on osoittanut innokkuutta kehittää erilaisia menetelmiä pelinsääntöjen kertomiseen.

Ihmiset ovat kehittäneet myös monenlaisia instituutioita ja laitoksia pelinsääntöjen eli referenssiuskonnon kertomiseen. Valitettavasti ihmisen ymmärrys pelinsäännöistä on hyvin vajavainen verrattuna moniin kaikkeuden muihin olentoihin. Heistä jotkut ovat saavuttaneet pelinsäännöistä ymmärryksen tason joka mahdollistaa että he voivat luoda omia pelejään. Nämä pelit pelin sisällä ovat siemenuskontoja. Jotkut näistä peleistä on ihan hyviä ja mukavia pelata mutta monet myös aiheuttavat pelaajalleen hirvittäviä kärsimyksiä tai muuten tekevät hänet hulluksi. Näiden pelien jotka pitäisi lailla kieltää, kehittäjät luovat niitä joko siksi että heidän pelinsääntöjensä ymmärrys ei ole vielä sillä tasolla että he tajuaisivat karman lain merkitystä käytännössä tai sitten he tajuavat pelinsääntöjä korkeammalla tasolla ja tajuavat oman roolinsa karman herroina.

roulette-wheel

Maaplaneetta on ollut kautta aikoja monenkin kosmisen pelimiehen suosikki kasino. He ovat tulleet tänne istuttamaan siemenuskontojaan ja lyövät sitten vetoa kuinka hyvin kasvit kasvaa ja kuinka hyvää hedelmää ne tuottavat. Ja eikö ihmiskunnan ongelmat olekin aina johtuneet kilpailusta siitä kenen noppien mukaan pelataan?

Niitäkin pelejä jotka ovat pelaajilleen vahingollisia, pelataan myös maassa. Vaikka ne ovat olleet yleensä vain pienten joukkojen extreme-lajeja, niin muutaman kuluneen vuosituhannen aikana on muodostunut ryhmittymiä jotka kaikin keinoin yrittävät saada kaikki pelaamaan heidän likaisia pelejään ja unohtamaan muut pelit. Heidän pelinsä on kuitenkin erkaantunut hyvin kauas referenssiuskonnosta ja niiden pelaaminen rikkoo vakavasti kaikkia kosmisen pelin sääntöjä.

Näiden ryhmittymien pelaajat ovat soluttautuneet myös kaikkiin niihin siemenuskontoihin jotka puhtaammin heijastavat ja levittävät referenssiuskonnon teologiaa ja pelisääntöjä. Sisältä käsin he pyrkivät muuttamaan näiden tosiuskontojen ohjelmointeja paremmin heijastamaan heidän omaa kieroa peliään.

Referenssiuskonnon alkuperäinen ohjelmointi kuitenkin on antanut tähän mahdollisuuden. Ikuisella kadotuksella pelottelu on osoittanut usein hyväksi porkkanaksi pitää elävät olennot sidottuna referenssiuskonnon lakeihin. Siemenuskontojen ei ole tarkoitus kuitenkaan jatkua ikuisesti ja referenssiuskonto on ohjelmoitu niin että sen sisälle syntyy siemenuskontojen pelien lähestyessä loppuaan joukko sadonkorjuu- uskontoja, joiden tehtävä on kerätä siemenuskontojen pelien tuottama sato aarreaittaansa ja toimia tuomareina sen arvioinnissa. Sato jaetaan niiden laadun mukaisesti erilaisiin ryhmiin. Sitten palkitaan pelaajat jokaisesta siemenuskontojen tuottamista roolipeleistä. Palkinnokseen he saavat hedelmiä sijoitustansa vastaavan arvoryhmän sadosta.

Vaikka esitämme että jotkin tunnetut maailmanuskonnot ja kultit voidaan luokitella siemenuskonniksi ja jotkut uskonnot ja kultit voidaan väittää olevan enemmän sadonkorjuu- uskontoja, niin monesti ei voida vetää selkeätä rajaa referenssiuskonnon, siemenuskonnon ja sadonkorjuu-uskonnon välillä. Voisimme jopa sanoa että jokaisen uskonnon sisällä on henkilöitä jotka omassa elämässään toteuttaa uskontoaan joko referenssiuskonnon, siemenuskonnon tai sadonkorjuu-uskonnon tavalla.

prayReferenssiuskonnon harjoittaja saattaa pahimmillaan olla tiukan fundamentalistinen jonka elämässä ei ole sijaa millekään dogmin ulkopuoliselle. Parhaimmillaan he ovat valaistuneita mestareita jotka ovat nähneet totuuden. He ovat yleensä loistavia esimerkillisiä ihmisiä, opettajia jotka opettavat oman esimerkkinsä mukaisesti, sekä parantajia. Uskontojen kirjallisuudessa referenssiuskonto edustaa uskonnon pyhinä pitämiä kirjoituksia.

Siemenuskonnon harjoittajat ovat uskonnon sisäisiä teoreetikkoja ja tutkijoita. He ovat kirjureita jotka kirjaavat uskonnon tai oppisuuntauksen kollektiivisen älyn sanelut. Parhaimmillaan he auttavat uskonnon synnyttäneet siemenen kasvaa puuksi joka tuottaa hyvää hedelmää. Pahimmillaan he ovat lörpöttäjiä jotka kasvattavat puunsa väärien periaatteiden myrkyttämässä maassa. Heidän puutteelliset tiedot hortonomiasta aiheuttaa sen että puu tuottaa huonoja hedelmiä. Uskonnon sisäisessä kirjallisuudessa siemenuskonnot vastaavat pyhien kirjoituksien tulkintoja.

jesusSadonkorjuun hengessä uskontoaan harrastavat ovat parhaimmillaan hartaita ihmisiä jotka sisimmässään tuntevat referenssiuskonnon totuuden sydämessään ja he esimerkillään auttavat ja kannustavat siemenuskontoaan tuottamaan sen ihanteiden mukaisia hedelmiä. He pystyvät keräämään yhteisönsä parhaimmat piirteet ja jakavat ne kaikkien iloksi. He ovat usein loistavia käännyttäjiä ja saarnamiehiä. He toimivat myös diplomaatteina muiden ajatussuuntausten ja uskontojen välillä. Väsymättömästi he uurastavat pelastaakseen koko maailman.religious57

Pahimmillaan sadonkorjuu- mentaliteetin omaavat ovat uskonnollisia hurjastelijoita jotka liittyvät uskontoon nauttiakseen sen

suomista hengellisistä, sosiaalisista ja taloudellisista hedelmistä muista paljon piittaamatta. Sadonkorjuu kirjallisuus saattaa sisältyä,  sekä Pyhiin kirjoituksiin ja niiden tulkintoihin, mutta ne ovat erityisesti kirjoituksia uskonnon menestystarinoista tai sitten ne ovat kuvauksia henkisistä harjoituksista jotka tuottavat koko uskonnon hyvän hedelmän.

Bummy_works_2.gif - (13K)Koko Länsimainen kulttuuri on itse asiassa hyvin sadonkorjuukeskinen, vaikkakin lähes ainoastaan materiallisella tasolla. Länsimaisen kulttuurin edustajat näkevät oikeudekseen mennä mihin tahansa lupaa kysymättä ja kerätä vähän satoa omaan aarreaittaansa. Tullakseen täydelliseksi täytyisi länsimaisen kulttuurin jakaa aarreaitastaan kaikille sadonkorjuupiirin jäsenille yhtäläisesti. Jostain oudosta syystä länsimaisessa kulttuurissa eniten saa ne jotka eivät osaa muuta kun komentaa toisia ja ne jotka tekevät kaiken työn ja keräävät sadon, joutuvat tyytymään nuolemaan näppejään. Tämä kaikki tulee kuitenkin muuttumaan; 1% antautuu 99%:n  Tahtoon!edstpat05