KOSMISET WAKKAJUHLAT


wakWakka-juhlat  ovat monenlaisia Suomessa ja Suomen lähettyvillä vietettyjä esikristillisiä  juhlia, joissa tärkeässä roolissa oli pyöreä tai soikea rasia eli Vakka tai  Wakka. Joissain versioissa juhlaa kutsuttiin Ukon Vakaksi.

Myös  moni lähde ilmoittaa Vakka-juhlia vietetyn keväällä. Lahden seudulla Vakka-juhlia valmistettiin aina Yrjön  päivästä 23.4.alkaen, jolloin virallisesti aloitettiin kevät kylvöt.       ( Martti Haavio: Suomalainen Mytologia  s.155 )           Viimeinen kylvöpäivä oli Pyhän Urbanuksen  päivä 25.5. (nykyinen Urpon päivä), jolloin Vakka-juhlia  monesti vietettiin. Pyhä Urbanus, viiniköynnöspyhimys samaistettiin  Haavion mukaan Ukkoon, jolla oli samankaltainen funktio.

Keväisessä  Vakka-juhlassa usein talon katolle asetettiin Vakassa siemeniä, jotka Ukon sade  idätti. Nämä siemenet istutettiin peltoon ensimmäisenä.

Niille saattoi olla  myös aivan oma pyhä paikkansa pellon voimallisimmassa  meridiaanissa. Näissä juhlissa olut valmistettiin edellisen vuoden  viljasta ja sitä pirskoteltiin kaikkialle sateen toivossa. Juhlaan saattoi  sisältyä välillä myös seksuaalimagiaa, jolla pyrittiin varmistamaan kasvukauden  hedelmällisyys.

Nykyaikainen  keväisen Vakka-juhlan rappeutunut jäänne lienee Vappu, joka sijaitsee Yrjön ja  Urpon päivän välissä. Tämä rappeutuma saattaa johtua ruotsalaisten upseerien  1800-luvun alussa perustaman Hypotenuusa nimisen salaseuran ilkeästä  salaliitosta. Ehkäpä heillä on ollut aina oma agendansa muinaissuomalaisen  uskonnon tuhoamisessa. Se on ehkä karmallinen seuraus siitä että heidän  maineensa pilataan tässä kirjoituksessa, jolla ei ole mitään  tekemistä todellisuuden kanssa, ja jossa aika voi kulkea mihin suuntaan tahansa.

Suomalaisen  muinaisuskonnon tuhoaminen on mahdollistanut sen että suomalaiset ovat  kuuliaisesti ottaneet todellisuuden mallikseen minkä tahansa mielipuolisen  ajattelutavan tai uskomuksen minkä Ryssä Faija tai Svea Mamma on heille  tarjonnut.

Vapun  hengelliset elementit on poistettu ja jäljellä on enää juopottelu ja nainti.  Näiden pyhien toimitusten hengellinen merkitys on muutettu ateistiseksi ja  arvottomaksi työväensekoiluksi. Suuren Työn arvo tunnustetaan mutta ei haluta  sitä tehdä Kaikkivaltiaan kunniaksi. Sillä ne henkilöt, jotka hallitsevat  vapauden illuusiossa olevia työläisiä, saisivat kuulla kunniansa jos Ukolta  kysyttäisiin.

Kevätkylvön  Vakka-juhla kuvaa seremoniallisesti siemenuskontojen mielenkontrollointiohjelmointien  kylvöä maahan. Vakka symboloi maan ihmisten geeniallasta ja siinä olevat  siemenet edustavat käytössä olevia geenejä. Ukko edustaa pääohjelmoitsijaa,  joka auringon valon laserillaan ohjelmoi geenit haluamallaan ohjelmalla ja  käyttäen ”elämän vettään” loihtii ne henkiin.

Pelto  edustaa maapallon energiaverkostoa, jonne erilaisia uusien siemenuskontojen  geenejä kantavat ihmiset sijoitetaan ryhmittäin muodostamaan muodostelmia,  jotka tuottavat sopivan kentän halutun todellisuuden ilmentämiseen. Oluen pirstominen  ja seremoniallinen juominen vastaa henkisiä harjoituksia ja seremoniallisia  toimituksia, jotka ovat välttämättömiä siemenuskontojen virtauksiin virittyessä.

Rituaalinen  sukupuoliyhdyntä pellon edessä on suoritettu koska on uskottu yhdynnän  orgoni-energioiden voimistavan kasvustoa. Suomalaiset kutsuivat näitä  energioita Lempo-voimiksi.   Tämän  lisäksi rakastelu tarkoittaa vertauksessamme referenssiuskontoa. Yhdynnän  symboliikasta löytyy kaikki uskontojen mysteerit. Sampsan siemenen laskeutuessa  maapallolle, se käy yhdeksässä  kuukaudessa läpi koko evoluution historian ja  tulevaisuuden.

Vakkajuhlaa  vietettiin toisinaan myös keskikesällä kuivimpana aikana sateen aikaan saamiseksi.  Kuitenkin alkuperäisempi kevätvakkojen lisäksi oli sadonkorjuun aikana  vietettävä Vakkajuhla. Tällöin Vakkaan asetettiin ohraa tai ruukkia ja sitten  se laitettiin talon katolle jotta Ukko näkisi sen. Ukko riemastuneena siitä  että hänelle järjestetään juhlia, lähettää sateen ja kastelee viljat. Niistä  sitten tehdään olutta, jota kokoonnutaan koko kylän kesken nauttimaan. Oluen  nauttimista kutsuttiin Ukon Maljaksi. Valitettavasti jälleen modernissa  suomalaisessa uskonnossa riitistä on jäljellä vain Ukon Maljan nauttimisen  osuus. Siitäkin Ukon osuus on unohtunut ja ihmiset juovat milloin kenenkin  kunniaksi.           Rituaalissa  on myös ollut liturgisia osuuksia joissa on pystytty esittämään mytologisia  kertomuksia.

Inkerin Vakkove-juhlissa tyttökuoro kutsui aluksi mukaan juhliin  Ilian ja Pedron (Elia ja Pietari), sitten vakan sisällöstä valmistettua olutta  juodaan sekä heitellään ympäriinsä. Seuraa piirileikkejä ja tansseja.  Lopuksi vielä näyteltiin Sämpsöin herätys-niminen näytelmä. Siinä  todennäköisesti kerrottiin Sampsa Pellervoisen, alkuperäisen siemenuskontojen  istuttajan kertomus ja pyrittiin rituaalisesti aktivoimaan Sampsan voima  oluessa. (Martti Haavio: Suomalainen Mytologia s. 153-155)

Martti  Haavion mukaan Vakkariittien alkuperäiset pakanalliset versiot olivat jo  1600-luvulla katoamassa. Ilia ja Pedro korvasivat kristillisellä ajalla Ukko  Ylijumalan. Nimet eivät olleet valittu täysin sattumanvaraisesti inkvisition  pelossa, vaan silloisen Voodoon kaltaisen kristinuskon ja Inkeriläisen  pakanuuden synkretistisen tulkinnan harjoittajat tiesivät mitä tekivät.

Wakkajuhliin liitetyt Pyhimykset kertovatkin aivan omaa tarinaansa kun ymmärrämme ne osana laajempaa synkrenististä järjestelmää, joka löytyy kaikkien kulttuurien perimästä. Tässä yhteydessä näytämme vastaavuudet ainoastaan afroamerikkalaiseen traditioon, joka tarjoaa hämmästyttävän näytteen Wakkajuhlan ymmärtämisessä.Voodoo alttareilla onkin usein taikalaatikkojossa Orishat asustavat. Niihin tallennetaan Orishoiden tarjoama Maaginen voima Punto.

Eliaksen ja Pyhän Pedron kutsuminen juhlan alkuun selittyykin Voodoon symbolikaassa siten että Eliasta vastaava Loa eli Baron del Cementaro on portinvartija joka huolehtii siitä mitkä henget kulkevat maan ja henkimaailman välillä. Elian tulisilla Merkabah-vaunuilla on mahdollista myös meidän kuolevaisten siirtyä arkisesta pyhään tilaan. Juutalaisessa traditiossa Eliakselle tarjotaan usein kunniapaikka pöydästä ja ensimmäinen osa uhriateriasta, sillä hänen läsnäolonsa on katsottu hyödylliseksi seremonioissa. Baron Del Cemantaro asustaa puolestaan hautausmaan ensimmäisessä haudassa, joka on portaali hänen maailmaansa. Suomelaiset myös asettivat Wakkansa pellon pyhimpään paikkaan. Elias myös yhdistetään metsän ja metsästyksen jumalaan Oshosiin (Denise Alavarado Voodoo Hoodoo Spell Book s.62), joka on hyvä olla mukana Wakkajuhlissa. Oshosi liitetään Bahan alueella Brasiliassa myös Pyhään Yrjöön jonka juhla määrittää Wakkajuhlan ajan kohdan. Pyhän Yrjön katsotaan pystyvän karkoittamaan kaikki negatiiviset vaikutteet jotka ovat minkään uuden syntymän esteenä.

 

Pyhä Pedro puolestaan viittaa Voodoon Petro Loa perheeseen ja sen yhteen tärkeimpään orishaan Dan Pedroon, joka on maanviljelijoiden suojelija, ja siten välttämätön kutsuttavaksi wakkajuhliin. Wakkajuhlien kuningas Ukko Ylijumala joka tunnetaan Voodoossa Changona kuuluu myös Pedro jumalien joukkoon (http://www.gromambo.com/voodoo.html). Pyhä Pedro viitaa myös Pyhään Pietariin jonka Loa portinvartija Papa Legba on Baron Del Cemetaren aspekti kuolleiden maailmassa.

Myös Pyhä Yrjö on jossain yhteyksissä yhdistetty myös Changoon, vaikkakin myös hänet yleisemmin liitetään raudan, sodankäynnin ja politiikan jumalaan Oguniin. Hänen molempien läsnäolo on välttämätön wakkajuhlan yhteydessä toimivassa käräjöinnissä.

 

Pyhän Urbanuksen yhteys on vieläkin enemmän kätketty. Pyhä Urbanus joka oli ensimmäisiä Paaveja, näyttää juhlapäivällään ajan milloin keväinen Wakkajuhla pitäisi viimeistään viettää.  Pyhä Urbanus siten aloittaa urbaanin kristityn ajan joka tekee lopun traditionaalisista Wakkajuhlista. Pyhä Urbanuksen myös kerrotaan määränneen ehtoollismaljan olevan hopeata. Jeesus kristillisessä mytologiassa edustaa Wakkaa, jonka veren ja ruumiin seurakunta jakaa ehtoollisella leipänä ja viininä.  Ehtoollisastioiden muuttaminen hopeaksi esti aiemmin savea, puuta tai muuta orgaanista materiaalia olevassa ehtoollismaljassa tapahtuvan taikasienien itiöiden kuoleman ja ylösnousemuksen. Näin Urbanus hävitti kristinuskossa aiemmin vallinneen shamanistisen suuntauksen.

chalice2

 Samoin Eleusien mysteereissä esiintyi myös mystinen laatikko Kiste ja kannellinen kori Kalathos, jonka sisällön tiesivät vain vihityt.  Muiden taikaesineiden lisäksi nämä Wakat sisälsivät todennäköisesti kykenion nimisen taikajuoman salaisuuden. Tämän todistaa mysteerihin vihittyjen sanonta: “Olen paastonnut, olen juonnut kykeonia, saanut Kistestä ja maistanut, asettanut sen kalathos koriin ja korista takaisin kisteen. ” Ainoa järkevä selitys tähän on että Kiste sisältäisi kasvien ituja ja Kalathos kukintoja.   Ituvaihe kuvastaa yksilöllistä kehitystä ja keväällä vietettyjä pienimpiä mysteereitä. Kukintovaihe puolestaan kollektiivista evoluutiota ja syksyllä järjestettyjä Suurempia Mysteereitä. Kykeon oli luonnollisesti sekoitus näistä tuotteista.

Eri mysteeriotraditiossa on vaihdellut hurjasti kysymys siitä minkä kasvin ituja ja kukintoja rasioissa säilytetään. Idea oli että tämän kunnia-aseman saanut kasvi symbolisesti edusti perimmäistä elämän puun siementä josta kaikki elämän muodot ovat kasvaneet.  Timo Heikkilä on kirjassaan Aurinkolaiva verrannut Eleusian mysteereitä  Sääksmäen helkajuhliin, joilla lienee myös yhteys Wakkajuhliin. Wakkajuhlissa keväällä idetettiin Wakassa istutettavat kasvit. Syksyllä sadonkorjuussa kerätyt kasvit kerättiin isompiin koreihin, joista poistetut siemenet palautettiin Wakkaan, joka taltioi siemenet seuraavaan kevääseen.

Suurempien mysteerien Wakkajuhlan eli kekrin ajankohta näytetään alkaneen Kirkastussunnuntaista syyskuun lopulla, jolloin Jeesus valastui kun Elias ja Moses ilmestyivät hänelle.  Kirkastussunnuntai vastaa kelttien sadonkorjuujuhlaa Lughnasadia (1.8.), joka on nimetty valonjumala Lughin mukaan.

Alkuperäinen  Ukon Vakka-riitti tulkittuna sadonkorjuu-uskontojen kielellä näyttää tilanteen,  jossa keväisen kylvön hedelmät on kerätty. Se paljastaa miksi sadonkorjuu on  suoritettu ja mitä työn hedelmille tehdään.

Jälleen  asetetaan Vakka katolle. Nyt se sisältää siementen hedelmät. Seuraa toinen  pyhitys. Ukon edustama pääohjelmoitsija, Sadonkorjuun Herra tutkii sadon ja  tekee sille tarvittavat alkemistiset prosessit. Sitten siitä valmistetaan  taikajuoma, joka antaa jälleen kaikille  läsnäolijoille kokemuksen referenssiuskonnosta ja näin tekee kansan iloiseksi  ja onnelliseksi. Ukon Malja oli siis suomalaisten Graalin Malja.

Virossa  1200-luvusta alkaen muodostettiin erilaisia Vakkapiirejä, jotka olivat  aatelisten hallinnan alaisuudessa olevia pienten kylien ryhmittymiä. He  kokoontuivat uskonnollisten juhlien aikaan, useita kertoja vuodessa. Vakkapiiri  (Wacke) järjesti silloin juhlat aateliselle johtajalleen jota kutsuttiin  Junkkariksi. Juhlat pidettiin vuorotellen eri kylissä jonne kaikki Vakkapiirien  alaisuudessa olevat saapuivat tuoden mukanaan veroja Junkkarille. Verot  koostuivat usein elintarvikkeista, jotka koottiin yhteen ja nautittiin. Samalla  suoritettiin myös käräjöintiä.

Alun perin nämä Vakkapiirit suorittivat juhlan  uhrina Jumalilleen. Silloin jokaisen Vakkapiirin omaan uhrivakkaan uhrattiin  osa uhreista ja loput nautittiin yhteisesti. Kristinuskon myötä kulttiin  soluttautuneet aatelisista sukulinjoista tulevat Junkkarit keksivät  Vakkajuhlien olevan oiva keino kiristää kansalta omaisuutta. He poistivat  juhlasta vapun ja juhannuksen kaltaisesti kaiken uskonnollisen ja tekivät siitä  oman poliittisen agendansa välineen. Nämä Junkkariliskot olivat ilmeisesti  Merovinkien sukujen jälkeläisiä.    He aloittivat merovinkien aikaan systemaattisen tehtävänsä Wakkamysteerien tuhoamisessa jatkaen Urbanuksen aloittamaa sotaa pakanuutta ja shamanismia vastaan.

Näistä  esimerkeistä näemme kuinka suomalainen ja virolainen Vakka-juhla on erkaantunut  kauas referenssiiuskonnostaan. Tämän ymmärtäminen ja julkituominen on kuitenkin  jo ensimmäinen askel kohti niiden virallista reformaatiota ja poliittista  hyväksymistä.         Wakkakilta  on omistautunut palauttamaan Wakka-juhlan takaisin sen alkuperäiseen  merkitykseensä ja näin auttamaan kaikkea luotua palaamaan takaisin kosmiseen  kotiinsa.