TEHTÄVÄ


Wakkakilta on Uuden Ajan eklektinen  mysteerikoulu, joka tarjoaa modernille henkiselle etsijälle luovan ja  inspiroivan tuen hänen oman henkilökohtaisen ja ainutlaatuisen vihkimyspolkunsa  kulkemisessa.

Kuten muinaisissa suomalaisissa Wakka-juhlissa ympäröivien kylien  asukkaat toivat uhrilahjansa yhteiseen pyhään Wakkaan josta sitten kaikille  yhtäläisesti jaettiin, Wakkakilta toimii astiana johon sen Adeptien keräämä  aikainviisaus ja henkisten kokemusten jumalalliset kipinät kootaan koko  ihmiskunnan hyödyksi.

Wakkakilta opetus tapahtuu asteittain etenevän  vihkimyspolun mukaisesti. Koska jokainen on ainutlaatuinen ja omaa omat  erityiset henkiset tarpeensa, tarjoaa Wakkakilta useita erilaisia  vihkimyspolkuja kokelailleen kuljettaviksi, ja joista he voivat valita  mieluisansa. Luovimmilla ja kokeellisimmilla jäsenillä on myös mahdollisuus  suorittaa koulutuksensa luomalla oma universaaleihin lakeihin perustuva  vihkimysjärjestelmä ja tulla sen Profeetaksi ja Mestariksi.

Vihkimyspolut ovat  kuin puun oksia jotka versoavat Kalevalaista Vihkimyspolkua kuvaavasta  puunrungosta. Wakkakilta onkin alunperin perustettu Kalevalaisen Vihkimyspolun  ja Muinaisen Tietäjälaitoksen elvyttämiseksi modernille ihmiselle parhaiten  soveltuvaksi. Vihkimyspolun aikana tapahtuva asteittainen sielun eheytyminen  mahdollistaa koko olemuksen täyden potentiaalisuuden manifestaation ja auttaa  kohoamaan korkeimpaan mahdolliseen todellisuuden tasoon, joka on  saavutettavissa. Siksi Wakkakiltalaiset ovat täysin vapaita toteuttamaan  henkisyyttään parhaaksi kokemallaan tavalla kulttuurin ja yhteiskunnan  rajoituksista riippumatta. Wakkakilta on vain työkalulaatikko todelliselle  Sammon takojalle. Hän itse vastaa sen pohjapiirustuksista ja rakentamisesta…